ΑΡΧΙΚΗ » Προϊόντα » Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την Έρευνα και Διάσωση (SAR)

Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την Έρευνα και Διάσωση (SAR)

Εδώ θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την Έρευνα και Διάσωση (SAR), το οποίο είναι σχεδιασμένο και υλοποιείται από το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Ευρώ – Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή (CMCC) και την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης (ENEA).  Η κύρια συνιστώσα αριθμητικής προσομοίωσης  του συστήματος βασίζεται στο μοντέλο Leeway, η οποία θα συνδυάζει τις τρέχουσες προβλέψεις  του μοντέλου SANI (Southern Adriatic and Northern Ionian area), του κυματικού μοντέλου καθώς και τις διαθέσιμες ατμοσφαιρικές προγνώσεις.

Τέσσερα αριθμητικά μοντέλα θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα ρεύματα, τα κύματα, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τις τροχιές των αντικειμένων στην επιφάνεια της θάλασσας κάτω από την επίδραση του ανέμου και των επιφανειακών ρευμάτων.

Οι απαιτήσεις σχετικά με την αλληλεπίδραση του συστήματος με τους διαφορετικούς τελικούς χρήστες θα καθοριστούν μέσα από συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων φορέων. Το τελικό προϊόν του συστήματος θα παραδοθεί μέσα από μια φιλική προς το χρήστη εφαρμογή Web-GIS.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) για την Έρευνα και Διάσωση (SAR), συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο και στείλτε το στη διεύθυνση info@ionioproject.it