ΑΡΧΙΚΗ » Προϊόντα » Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την χαρτογράφηση των κινδύνων ρύπανσης

Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την χαρτογράφηση των κινδύνων ρύπανσης

Αυτή η ενότητα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων σχετικά με την χαρτογράφηση των κινδύνων ρύπανσης (PHM) στην περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area).

Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος ΙΟΝΙΟ είναι η ανάπτυξη ενός Συστήματος Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) σχετικά με τη χαρτογράφηση κινδύνων ρύπανσης (PHM), με βάση τις περιβαλλοντικές πληροφορίες που παράγονται από τις συνιστώσες της παρατήρησης και της μοντελοποίησης. Το ΡΗΜ-DSS θα χρησιμεύσει στην περιγραφή της πιθανής διασποράς των ρύπων από δρομολόγια πλοίων στην περιοχή SANI και στον κόλπο του Τάραντα.

Ακριβέστερα, ένα μοντέλο διασποράς ρύπων που προέρχονται από τις λειτουργικές απορρίψεις των πλοίων, θα υλοποιηθεί με τη χρήση των θαλασσίων ρευμάτων που θα προέρχονται από το μοντέλο δεδομένων SANI, ενώ η αριθμητική προσομοίωση για επιλεγμένους ρύπους θα εκτελεστεί στην περιοχή SANI και κοντά σε παράκτιες περιοχές του κόλπου του Τάραντα με τη χρήση του παράκτιου μοντέλου .

Τα αποτελέσματα θα ελεγχθούν από τους τοπικούς φορείς, όπως ναυτιλιακές εταιρείες, λιμενικές αρχές, πολιτική προστασία, ακτοφυλακή, φορείς προστασίας του περιβάλλοντος.

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων(DSS)σχετικά με την χαρτογράφηση των κινδύνων ρύπανσης (PHM), συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο  και στείλτε το στη διεύθυνση info@ionioproject.it