ΑΡΧΙΚΗ » Archive by category "Νέα"

Ασφαλέστερες διαδρομές: ένα βίντεο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ


Ένα βίντεο σχετικά με το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την ασφαλέστερη πορεία των πλοίων (SRS) του προγράμματος ΙΟΝΙΟ είναι πλέον διαθέσιμο.
Το βίντεο παρουσιάζει βήμα προς βήμα τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα και τον τρόπο με τον οποίο τα αιτήματα των διαδρομών μπορούν να υποβληθούν και να εμφανίστούν σε μία web διεπαφή.
Το σύστημα SRS-DSS σχεδιάστηκε για τη βελτιστοποίηση των δρομολόγιων των πλοίων για την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area) χρησιμοποιώντας προγνώσεις που αφορούν την κατάσταση της θάλασσας.

Παρακολουθήστε το βίντεο:

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ.

Ferry-Box από την 4Η-JENA Engineering

Το Ferry-Box τέθηκε σε λειτουργία! Το σύστημα (4Η Pocket Ferry-Box που κατασκευάστηκε από την 4Η-JENA Engineering) επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση της επιφανειακής θερμοκρασίας, της αλατότητα, του διαλυμένου οξυγόνου, της θολερότητας και της χλωροφύλλης. Τα δεδομένα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο στον σταθμό της βάσης. Λόγω του περιορισμένου του βάρους και των διαστάσεων του μπορεί να μεταφερθεί εύκολα και να εγκατασταθεί σε διαφορετικούς τύπους πλοίων. Ελέγχθηκε στο ερευνητικό σκάφος για την παράκτια ζώνη, m / b S.Teresa του ΕΝΕΑ, Κέντρου Ερευνών Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στον Κόλπο της Λα Σπέτσια. Σύντομα θα εγκατασταθεί στο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων “Vento di Alisei” στη γραμμή Γένοβα-Κωνσταντινούπολη όπου θα ενσωματώσει τις μετρήσεις XBT, οι οποίες αποτελούν μέρος των δραστηριοτήτων του προγράμματος που αφορούν την τακτική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η Web-GIS διεπαφή για το σύστημα SRS-DSS είναι πλέον διαθέσιμη

Η διεπαφή που αφορά το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) για την ασφαλέστερη πορεία των πλοίων (SRS) είναι πλέον διαθέσιμη στον σύνδεσμο που ακολουθεί.

Η διεπαφή επιτρέπει στον τελικό χρήστη να ζητήσει υπολογισμούς των βέλτιστων διαδρομών των πλοίων στην περιοχή της Νότιας Αδριατικής και του Βόρειου Ιονίου (SANI περιοχή), καθώς επίσης και εμφάνισης και εξερεύνησης αυτών των διαδρομών.

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης συγκεκριμένων παραμέτρων, όπως η ισχύς του κινητήρα και το μέγεθος του πλοίου, και να γίνει έλεγχος μεμονωμένων περιορισμών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σε ένα σύστημα Web-GIS, και μπορεί να απεικονιστεί ο χρόνος της ιστορίας των σχετικών παραμέτρων κατά μήκος της διαδρομής, όπως η ταχύτητα ή το ύψος κύματος.

«Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα», συνεντεύξεις

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στο τελευταίο συνέδριο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα», συγκεντρώνοντας ερευνητές, εμπειρογνώμονες, φορείς χάραξης πολιτικής και δυνητικούς τελικούς χρήστες για να συζητήσουν τις μελλοντικές προκλήσεις και τους στόχους της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας.

Η ανάλυση της κατάστασης υλοποίησης των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα: επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης (SAR-Search And Rescue) και της πετρελαιοκηλίδας, καθώς και η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες, και ο προσδιορισμός των αναγκών για μελλοντικές υπηρεσίες, μέσα από την εκπόνηση ενός εγγράφου για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο Θάλασσα ήταν οι βασικοί στόχοι του συνεδρίου του προγράμματος με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Λέτσε στις 27-28 Μαΐου, 2014.

Με στόχο να δοθεί έμφαση στις δραστηριότητες και στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας στον τομέα της ναυτιλίας, μιλήσαμε με ορισμένους από τους εμπειρογνώμονες που παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Παρακολουθήστε το βίντεο (Η λίστα αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη στο κανάλι του CMCC στο Youtube):

 

Προοπτικές και στρατηγικές για ασφαλέστερη μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα

Το συνέδριο στο Λέτσε επικεντρώθηκε σε θέματα σχετικά με την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας. Υπηρεσίες και εφαρμογές παρουσιάστηκαν από την Ocean-Lab στο τελευταίο συνέδριο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ. Παρακολουθήστε τα σχετικά βίντεο.

Επιχειρησιακή ωκεανογραφία για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της πετρελαιοκηλίδας, της έρευνας και διάσωσης (Search And Rescue), της πρόγνωσης της κατάστασης των θαλασσών και την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐας: ερευνητές, εμπειρογνώμονες, φορείς χάραξης πολιτικής και δυνητικοί τελικοί χρήστες εστίασαν σε όλα αυτά τα θέματα στο συνέδριο με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα» (στο Λέτσε, στις 27-28 Μαΐου 2014).

Το συνέδριο διοργανώθηκε στα πλαίσια του προγράμματος ΙΟΝΙΟ (Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ελλάδα-Ιταλία”. Έχει ως κύριο στόχο την παροχή περιβαλλοντικών πληροφοριών για την περιοχή της Νότιας Αδριατικής και του Βόρειου Ιονίου, η οποία αποσκοπεί στην στήριξη της ασφαλέστερης ναυσιπλοΐας και στην ελάττωση των κινδύνων ρύπανσης.

Στόχοι του συνεδρίου:

 • η ανάλυση της κατάστασης υλοποίησης των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα (συμπεριλαμβανομένων της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας),
 • η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες και
 • ο προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων για την υλοποίηση των μελλοντικών υπηρεσιών, με την προετοιμασία ενός εγγράφου για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με μια αρχική υποδοχή και παρουσιάσεις από διεθνείς και τοπικές αρχές και από φορείς χάραξης πολιτικής. Πιο αναλυτικά, ο καθηγητής Alan Blumberg (Stevens Institute of Technology) εισήγαγε τα θέματα των θαλάσσιων προγνώσεων και των υπηρεσιών που αφορούν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, ενώ περιέγραψε την εμπειρία που έχει αποκτηθεί από τον τυφώνα Sandy στη Νέα Υόρκη. Στη συνέχεια, το συνέδριο προχώρησε με παρουσιάσεις και ομιλίες από επαγγελματίες, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, γύρω από τις 4 κύριες θεματικές ενότητες :της επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας.

Οι ερευνητές του CMCC παρουσίασαν την Ocean-Lab, την ερευνητική ομάδα της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας του Λέτσε, τα προϊόντα και τις εφαρμογές της: τη διαδικτυακή πύλη SeaConditions, δημόσια υπηρεσία που παρέχει ωκεανογραφικές προγνώσεις, προγνώσεις για την κατάσταση στη θάλασσα και για τις καιρικές συνθήκες μέσω διαδικτύου και κινητών συσκευών, και συγκεκριμένα προϊόντα για την ασφάλεια στη θάλασσα (ασφαλέστερες οδοί, έρευνα και διάσωση, καλύτερη διαχείριση των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης για ναυαγοσώστες και για αυτούς που ανταποκρίνονται σε συμβάντα ρύπανσης, περιβαλλοντικοί δείκτες).

Άλλοι συμμετέχοντες από δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα, όπως Links, CNR – ISMAR, ΕΝΕΑ, ISPRA, SAIPEM, D’Appolonia and Acsys, η Iταλική Aκτοφυλακή και εμπειρογνώμονες από θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές παρουσίασαν ορισμένες περιπτώσεις από την εμπειρία τους ως παραδείγματα βέλτιστης πρακτικής.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τις συζητήσεις των ομάδων εργασίας, όπου συλλέχθηκαν σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές εξελίξεις των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Ως εκ τούτου, οι ομάδες εργασίας έδωσαν έμφαση στις υπάρχουσες επιχειρησιακές υπηρεσίες για την επίγνωση της κατάστασης στη θάλασσα και της πορείας των πλοίων, ενώ εντόπισε κενά/προκλήσεις για το μέλλον και για τον σχεδιασμό προγραμμάτων, λύσεις και προσεγγίσεις για την επίλυση αυτών των προκλήσεων.
Δείτε όλα τα βίντεο από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του συνεδρίου «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα».

Η λίστα αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη στο κανάλι του CMCC στο Youtube.

 

Συνέδριο με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα»

Το συνέδριο με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα» διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος ΙΟΝΙΟ – Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Λέτσε της Ιταλίας, στις 27-28 Μαΐου 2014, και θα φιλοξενηθεί σε ένα από τα πιο όμορφα ιστορικά κτήρια της πόλης (MUST, ex Monastero Santa Chiara).

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα », και θα φέρει σε επαφή διεθνείς ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες που ασχολούνται με επιχειρησιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας.

Στόχοι του συνεδρίου:

 • η ανάλυση της κατάστασης υλοποίησης των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα (συμπεριλαμβανομένων της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας)
 • η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες και
 • ο προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων για την υλοποίηση των μελλοντικών υπηρεσιών, με την προετοιμασία ενός εγγράφου για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Σύμφωνα με την προσωρινή ημερήσια διάταξη, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα αρχικό καλωσόρισμα και παρουσιάσεις από διεθνείς και τοπικές αρχές και από φορείς χάραξης πολιτικής.
Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν προφορικές παρουσιάσεις και ομιλίες από επαγγελματίες, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, γύρω από τα 4 κύρια θέματα της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας. Οι παρουσιάσεις θα ενσωματωθούν με τις συζητήσεις των ομάδων εργασίας, όπου θα συγκεντρώνονται σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές εξελίξεις των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με:
Eleonora Romano – CMCC
eleonora.romano@cmcc.it

Πόντιση του δεύτερου πλωτήρα Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ

O δεύτερος πλωτήρας Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ ποντίστηκε στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλονιάς στις 14 Μαρτίου 2014 (αρχική θέση πόντισης του οργάνου, γεωγραφικό μήκος: 38,144°Β, γεωγραφικό πλάτος: 20,239°Α). Η πόντιση του πλωτήρα Argo στην περιοχή σχεδιάστηκε ώστε να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του MedArgo, δηλαδή το βάθος παράσυρσης καθορίστηκε στα 350 μέτρα, το βάθος μέτρησης 1000 μέτρα ενώ η μετάδοση των δεδομένων θα πραγματοποιείται κάθε 5 ημέρες. Η διαδρομή που έχει ακολουθήσει ο πλωτήρας τον τελευταίο 1,5 μήνα δίνεται στη εικόνα ενώ όλα τα δεδομένα που καταγράφει το όργανο θα είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης δεδομένων του προγράμματος ΙΟΝΙΟ.

Το Σύστημα Πρόγνωσης του Ιονίου είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ

Στην ιστοσελίδα του ΙΟΝΙΟ, η οποία είναι αφιερωμένη στα προϊόντα του προγράμματος, είναι πλέον διαθέσιμη μια άμεση σύνδεση με το Σύστημα Πρόγνωσης IFS (Σύστημα Πρόγνωσης του Ιονίου). 
Το IFS υλοποιήθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στην Ελλάδα με βάση το υδροδυναμικό μοντέλο POM και το κυματικό μοντέλο WAM. Η επιχειρησιακή αλυσίδα παρέχει καθημερινά προγνώσεις για τη νότια Αδριατική και το βόρειο και κεντρικό Ιόνιο, για τις ακόλουθες παραμέτρους: θερμοκρασία, αλατότητα, ρεύματα, ύψος της επιφάνειας της θάλασσας και σημαντικό ύψος κύματος.

Operational Oceanography for sustainable blue growth, ανακοινώθηκε η 7η διάσκεψη του EuroGOOS

Η 7η διάσκεψη του EuroGOOS θα πραγματοποιηθεί στις 28 – 30 Οκτωβρίου, 2014 στη Λισαβόνα. Κάθε τρία χρόνια η διάσκεψη του EuroGOOS παρέχει ένα φόρουμ για αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημόνων και των τεχνολόγων που ασχολούνται με την ανάπτυξη των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ωκεανογραφίας, τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των φορέων χάραξης πολιτικής.

Οι βασικές προτεραιότητες της 7ης διάσκεψης θα είναι:

 •  εντοπισμός νέων λειτουργικών υπηρεσιών και μεθόδων αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, με έμφαση στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
 • έμφαση στις προκλήσεις της παρακολούθησης και πρόβλεψης της βιογεωχημικής κατάστασης των θαλασσών, θέτοντας ως προτεραιότητα την απαιτούμενη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Research and Technological Development, RTD) με έμφαση στις ανάγκες των σχετικών οδηγιών, όπως η θαλάσσια στρατηγική (Marine Strategy Framework Directive, MSFD) και η περιφερειακή εφαρμογή της,
 • ανάπτυξη νέων στρατηγικών και σχεδίων για βασικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Copernicus Marine Service, EOOS-European Ocean Observing System) και της σχέσης τους με παγκόσμια προγράμματα (GOOS, GODAE – Global Ocean Data Assimilation Experiment).

Τα κύρια θέματα της διάσκεψης είναι :

 • Ανταπόκριση στις ανάγκες των τελικών χρηστών και υποστήριξη της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».
 • Copernicus : Προς ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης και Πρόγνωσης των θαλασσών.
 • Μοντελοποίηση και παραγωγή αριθμητικών προγνώσεων της θάλασσας: Επέκταση και βελτίωση προγνώσεων.
 • Παρατηρήσεις πεδίου και παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης : Προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της θάλασσας (European Ocean Observing System, EOOS).

Μια δεύτερη ανακοίνωση και πρόσκληση υποβολής περιλήψεων θα εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2014.
Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε επικοινωνήστε με: eurogoos@eurogoos.eu

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

 

O πρώτος πλωτήρας Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ ποντίστηκε

O πρώτος πλωτήρας Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ ποντίστηκε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας, κοντά στους Οθωνούς, στις 28 Νοεμβρίου 2013. Η αρχική θέση πόντισης του οργάνου (γεωγραφικό μήκος: 39,827°Β, γεωγραφικό πλάτος: 19,232°Α) είναι κοντά στην είσοδο της Αδριατικής θάλασσας ενώ στην τελευταία μετάδοση στοιχείων του πλωτήρα στις 8 Δεκεμβρίου, η θέση του αναφέρθηκε ακόμη βορειότερα. Η πόντιση του πλωτήρα Argo στην περιοχή σχεδιάστηκε ώστε να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του MedArgo, δηλαδή το βάθος παράσυρσης καθορίστηκε στα 350 μέτρα, το βάθος μέτρησης 1000 μέτρα ενώ η μετάδοση των δεδομένων θα πραγματοποιείται κάθε 5 ημέρες. Τα δεδομένα που θα καταγράφει ο πλωτήρας θα είναι διαθέσιμα μέσω της πύλης δεδομένων του προγράμματος ΙΟΝΙΟ.  Ένας ακόμα πλωτήρας Argo θα ποντιστεί στην περιοχή του Ιονίου τον Ιανουάριο του 2014.