ΑΡΧΙΚΗ » Ενημερωτικό δελτίο

Ενημερωτικό δελτίο

Newsletter n. 4

Newsletter του 20/05/2014
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε το ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ.
Το ΙΟΝΙΟ (Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία, 2007-2013. Αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρέχει περιβαλλοντικές πληροφορίες και μετεωρολογικές -ωκεανογραφικές μετρήσεις για την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ionioproject.eu. Εκεί, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος, μαζί με ειδικά τμήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΟΝΙΟ και έχουν σχεδιαστεί για τους τελικούς χρήστες του.

Ανάπτυξη των δύο πρώτων πλωτήρων Argo του παρατηρητηρίου ΙΟΝΙΟ

Ο πρώτος πλωτήρας Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ ποντίστηκε στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κέρκυρας, κοντά στους Οθωνούς, στις 28 Νοεμβρίου 2013. Η αρχική θέση πόντισης του οργάνου (γεωγραφικό μήκος: 39,827°Β, γεωγραφικό πλάτος: 19,232°Α) ήταν κοντά στην είσοδο της Αδριατικής θάλασσας ενώ στην τελευταία μετάδοση στοιχείων του πλωτήρα στις 8 Δεκεμβρίου, η θέση του αναφέρθηκε ακόμη βορειότερα. Στη συνέχεια, ο δεύτερος πλωτήρας Argo που ανήκει στο παρατηρητήριο του ΙΟΝΙΟ ποντίστηκε στην θαλάσσια περιοχή δυτικά της Κεφαλονιάς στις 14 Μαρτίου 2014 (αρχική θέση πόντισης του οργάνου, γεωγραφικό μήκος: 38,144°Β, γεωγραφικό πλάτος: 20,239°Α). Η πόντιση του πλωτήρα Argo στην περιοχή σχεδιάστηκε ώστε να είναι σύμφωνη με τα πρότυπα του MedArgo, δηλαδή το βάθος παράσυρσης καθορίστηκε στα 350 μέτρα, το βάθος μέτρησης 1000 μέτρα ενώ η μετάδοση των δεδομένων κάθε 5 ημέρες.
Τα δεδομένα από αυτές τις αποστολές θα είναι διαθέσιμα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω της δικτυακής πύλης δεδομένων ΙΟΝΙΟ.

Το Σύστημα Πρόγνωσης του Ιονίου είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ

Στην ιστοσελίδα του ΙΟΝΙΟ, η οποία είναι αφιερωμένη στα προϊόντα του προγράμματος, είναι πλέον διαθέσιμη μια άμεση σύνδεση με το Σύστημα Πρόγνωσης IFS (Σύστημα Πρόγνωσης του Ιονίου). Το IFS υλοποιήθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), στην Ελλάδα με βάση το υδροδυναμικό μοντέλο POM και το κυματικό μοντέλο WAM. Η επιχειρησιακή αλυσίδα παρέχει καθημερινά προγνώσεις για τη νότια Αδριατική και το βόρειο και κεντρικό Ιόνιο, για τις ακόλουθες παραμέτρους: θερμοκρασία, αλατότητα, ρεύματα, ύψος της επιφάνειας της θάλασσας και σημαντικό ύψος κύματος.

Το ΙΟΝΙΟ στην διαδικτυακή πύλη e-Navigation

To e-Navigation είναι μια παγκόσμια έννοια που αναπτύχθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ). Ορίζεται ως η εναρμονισμένη συλλογή, ολοκλήρωση, ανταλλαγή, παρουσίαση και ανάλυση των θαλάσσιων πληροφοριών επί του σκάφους και επί της ξηράς με ηλεκτρονικά μέσα για την ενίσχυση αγκυροβολίου, πλοήγησης και συναφών υπηρεσιών για την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος (από: http://www.kystverket.no/en/About-Kystverket/International-work/enavigation/Background/). Το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ περιλαμβάνει ένα Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων για την ασφαλέστερη πορεία των πλοίων (SRS-DSS) με σκοπό να παρέχει ασφαλή και αποτελεσματικά δρομολόγια πλοίων χρησιμοποιώντας επιχειρησιακά ωκεανογραφικά πεδία καθώς και πεδία πληροφόρησης της κατάστασης της θάλασσας. Αυτά τα Συστήματα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της ηλεκτρονικής πλοήγησης και πρόσφατα αναφέρονται ως πλατφόρμα δοκιμών στη διαδικτυακή πύλη e-Navigation. Η διαδικτυακή πύλη e-Navigation είναι μια πλατφόρμα που διαχειρίζεται από την IALA (International Association of Lighthouse Authorities) για τη σύνδεση τεχνικών και ακαδημαϊκών ερευνητικών δραστηριοτήτων και την παροχή πληροφοριών σχετικά με πρωτότυπα e-Navigation. Εκτός από το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ, η διαδικτυακή πύλη e-Navigation απαριθμεί τα εξής προγράμματα: ACCSEAS, EfficienSea, MONALISA, και ARIADNA.

Επερχόμενες συναντήσεις: επόμενα συνέδρια, ημερίδες, συναντήσεις

Συνέδριο με θέμα «Ασφαλέστερη Μεταφορά στη Μεσόγειο Θάλασσα»: το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Λέτσε της Ιταλίας, στις 27-28 Μαΐου 2014. Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ευρωπαϊκή Ημέρα για τη Θάλασσα », και θα φέρει σε επαφή διεθνείς ερευνητές, φορείς χάραξης πολιτικής και επαγγελματίες που ασχολούνται με επιχειρησιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας. Στόχοι του συνεδρίου:
 • η ανάλυση της κατάστασης υλοποίησης των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα (συμπεριλαμβανομένων της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας)
 • η αξιολόγηση της ικανοποίησης των χρηστών σε σχέση με τις υφιστάμενες υπηρεσίες και
 • ο προσδιορισμός των αναγκών και των απαιτήσεων για την υλοποίηση των μελλοντικών υπηρεσιών, με την προετοιμασία ενός εγγράφου για τη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη Μεσόγειο Θάλασσα.
Σύμφωνα με την προσωρινή ημερήσια διάταξη, η εκδήλωση θα ξεκινήσει με ένα αρχικό καλωσόρισμα και παρουσιάσεις από διεθνείς και τοπικές αρχές και από φορείς χάραξης πολιτικής. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθούν προφορικές παρουσιάσεις και ομιλίες από επαγγελματίες, ερευνητές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, γύρω από τα 4 κύρια θέματα της επίγνωσης της κατάστασης στη θάλασσα, της πορείας των πλοίων, της έρευνας και διάσωσης και της πετρελαιοκηλίδας. Οι παρουσιάσεις θα ενσωματωθούν με τις συζητήσεις των ομάδων εργασίας, όπου θα συγκεντρώνονται σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες, ιδιαίτερα για τις μελλοντικές εξελίξεις των επιχειρησιακών υπηρεσιών για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Η 7η διάσκεψη του EuroGOOS:
η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 28 - 30 Οκτωβρίου 2014 , στη Λισαβόνα. Κάθε τρία χρόνια η διάσκεψη του EuroGOOS παρέχει ένα φόρουμ για αλληλεπίδραση μεταξύ των επιστημόνων και των τεχνολόγων που ασχολούνται με την ανάπτυξη των επιχειρησιακών υπηρεσιών της ωκεανογραφίας, τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού τομέα και των φορέων χάραξης πολιτικής. Οι βασικές προτεραιότητες της 7ης διάσκεψης θα είναι:
 • εντοπισμός νέων λειτουργικών υπηρεσιών και μεθόδων αλληλεπίδρασης με τους χρήστες, με έμφαση στην βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη,
 • έμφαση στις προκλήσεις της παρακολούθησης και πρόβλεψης της βιογεωχημικής κατάστασης των θαλασσών, θέτοντας ως προτεραιότητα την απαιτούμενη Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (Research and Technological Development, RTD) με έμφαση στις ανάγκες των σχετικών οδηγιών, όπως η θαλάσσια στρατηγική (Marine Strategy Framework Directive, MSFD) και η περιφερειακή εφαρμογή της,
 • ανάπτυξη νέων στρατηγικών και σχεδίων για βασικές Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες (Copernicus Marine Service, EOOS-European Ocean Observing System) και της σχέσης τους με παγκόσμια προγράμματα (GOOS, GODAE – Global Ocean Data Assimilation Experiment).
Τα κύρια θέματα της διάσκεψης είναι:
 • Ανταπόκριση στις ανάγκες των τελικών χρηστών και υποστήριξη της «Γαλάζιας Ανάπτυξης».
 • Copernicus : Προς ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης και Πρόγνωσης των θαλασσών.
 • Μοντελοποίηση και παραγωγή αριθμητικών προγνώσεων της θάλασσας: Επέκταση και βελτίωση προγνώσεων.
 • Παρατηρήσεις πεδίου και παρατηρήσεις τηλεπισκόπησης : Προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης της θάλασσας (European Ocean Observing System, EOOS).
Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλούμε επικοινωνήστε με: eurogoos@eurogoos.eu Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δημιουργία PDF σε εξέλιξη

Newsletter 3

Newsletter του 02/10/2013
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε το ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ. Το ΙΟΝΙΟ (Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία, 2007-2013. Αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρέχει περιβαλλοντικές πληροφορίες και μετεωρολογικές -ωκεανογραφικές μετρήσεις για την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ionioproject.eu. Εκεί, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος, μαζί με ειδικά τμήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΟΝΙΟ και έχουν σχεδιαστεί για τους τελικούς χρήστες του.

περίληψη

 • Το Σύστημα Πρόγνωσης της Αδριατικής είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ.
 • Τα δεδομένα παρατηρήσεων του προγράμματος ΙΟΝΙΟ είναι πλέον προσβάσιμα.
 • Οι υδροδυναμικές και κυματικές επιχειρησιακές ωριαίες προγνώσεις του ΕΛΚΕΘΕ για την περιοχή SANI είναι πλέον διαθέσιμες.
 • Νέες δημοσιεύσεις.
 • Σύντομα διαθέσιμα: επόμενα συνέδρια, εργαστήρια, συναντήσεις.
 • Προηγούμενες εκδηλώσεις.

Το Σύστημα Πρόγνωσης της Αδριατικής είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ

Στην ιστοσελίδα, η οποία είναι αφιερωμένη στα προϊόντα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ, είναι πλέον διαθέσιμη μια άμεση σύνδεση με το AFS (Adriatic Forecstaing System). Με βάση το μοντέλο POM, το AFS υλοποιήθηκε στην Μπολόνια στο INGV το 2003. Πρόσφατα, το σύστημα πρόγνωσης μεταφέρθηκε και  επικυρώθηκε από το CMCC και πλέον τρέχει στους υπερυπολογιστές των εγκαταστάσεων του Λέτσε, με περαιτέρω βελτιώσεις του κώδικα. Η επιχειρησιακή αλυσίδα παρέχει 7 ημέρες πρόγνωσης για την Αδριατική Θάλασσα και για υποπεριοχές, για τις ακόλουθες μεταβλητές: θερμοκρασία, αλατότητα, ρεύματα, ανύψωση της στάθμη της επιφάνειας της θάλασσας, επιφανειακή τάση ανέμου και ροή θερμότητας. Επιπλέον, το σύστημα παρέχει το κάθετο προφίλ ολόκληρης της Αδριατικής, εμφανίζοντας τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και της αλατότητας για την περιοχή ενδιαφέροντος. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα του συστήματος πρόγνωσης AFS και να τα κατεβάσετε δωρεάν μέσω του ftp server, στέλνοντας ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: ocean-lab@cmcc.it. Θα λάβετε τους κωδικούς (username και password) ενεργοποίησης του
λογαρισμού σας για την παροχή πρόσβασης στα δεδομένα.

Τα δεδομένα παρατηρήσεων του προγράμματος ΙΟΝΙΟ είναι πλέον διαθέσιμ

Στα πλαίσια του προγράμματος ΙΟΝΙΟ έχει αναπτυχθεί ένα σύστημα διαχείρισης πληροφοριών και γνώσεων. Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
 • Η γνώση σχετικά με τα δεδομένα, με το ποιός τα συγκέντρωσε και με το πλαίσιο (προγράμματα, σύνολα δεδομένων) εντός του οποίου έχουν συλλεχθεί θα μπορούσε να βοηθήσει για την καλύτερη αξιολόγηση της  χρήσης τους.
 • Η διασφάλιση σχετικά με τη χρήση των πρωτοκόλλων και των διαδικασιών για τον ποιοτικό έλεγχο.
 • Η πρόσβαση σε δημοσιεύσεις που συμβάλει στην οικοδόμηση της γνώσης.
Ο πρώτος πυλώνας βασίζεται σε καταλόγους,  λεξιλόγια και  τους δείκτες  που έχουν αναπτυχθεί κυρίως στο Πρόγραμμα EC SeaDataNet.
Ο δεύτερος πυλώνας βασίζεται σε δεδομένα που συλλέγονται μέσω της βέλτιστης χρησιμοποίησης των οργάνων και των αισθητήρων. Οι αρχές λειτουργίας τους πρέπει να είναι γνωστές, καθώς και το επίπεδο ακρίβειας για κάθε παράμετρο. Η βαθμονόμηση και ο ηλεκτρονικός έλεγχος κατά την απόκτηση των δεδομένων πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος των βέλτιστων πρακτικών. Καταβάλλονται επίσης προσπάθειες για την ανάπτυξη των πρότυπων διαδικασιών για την περιγραφή των αισθητήρων και των διαδικασιών μέτρησης.
Ο τρίτος πυλώνας -The Knowledge Building (KB) theory- έχει αναπτυχθεί για να περιγράψει μια κοινότητα εκπαιδευομένων και χρηστών που θα έχουν πρόσβαση  στη δημιουργία της γνώσης. Η «διαχείριση γνώσης» ανταποκρίνεται στην ανάγκη να εφοδιαστούν τα άτομα με τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να είναι πρωταγωνιστές στην κοινωνία της γνώσης, σε έναν κόσμο όπου η γνώση και η καινοτομία είναι διάχυτη.
Στο πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ η οικοδόμηση της γνώσης υλοποιείται παρέχοντας πρόσβαση σε δημοσιεύσεις και μια ομάδα συζήτησης.
Στην ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στα προϊόντα του προγράμματος ΙΟΝΙΟ, λειτουργούν δύο νέοι σύνδεσμοι:
 • Δεδομένα παρατηρήσεων / Διαδικτυακή πύλη των δεδομένων πεδίου του προγράμματος ΙΟΝΙΟ: άμεση σύνδεση με την διαδικτυακή πύλη των δεδομένων πεδίου του προγράμματος ΙΟΝΙΟ,  η οποία παρέχει πρόσβαση σε λεξιλόγια, δεδομένα  που λαμβάνονται με χρονική καθυστέρηση, πρωτόκολλα, δημοσιεύσεις με σκοπό να είναι εφικτή μια ολοκληρωμένη μελέτη των δεδομένων.
 • Πρόσβαση στα δεδομένα: άμεση σύνδεση με την βάση δεδομένων για τις παρατηρήσεις πεδίου του προγράμματος ΙΟΝΙΟ, παρέχοντας δεδομένα καταγραφής από πλωτήρες και από πλοία ευκαιριακής παρακολούθησης.
Στο πλαίσιο που φαίνεται στα δεξιά της σελίδας χρησιμοποιείται ένας χάρτης διεπαφής της google, με όλες τις υπηρεσίες «Google». Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές παραμέτρους, χρονικές και χωρικές κλίμακες, τύπους δεδομένων ανάλογα με τα όργανα, τύπους απεικόνισης των δεδομένων , π.χ. κάθετα προφίλ ή χρονοσειρές, καθώς και διαφορετικές ερευνητικές αποστολές. Για την απεικόνιση των δεδομένων έχετε δύο επιλογές:
 • “Αριθμός”, για να εμφανίσετε μόνο τους πίνακες, με τα δεδομένα ανά μήνα και έτος.
 • “Περίληψη”, για να προβάλετε τα δεδομένα σε έναν χάρτη της Google.
Επιπλέον, στο πλαίσιο που φαίνεται στα αριστερά της σελίδας μπορείτε να επιλέξετε, ερώτημα και προβολή γραφήματος, δεδομένα, metadata για τους σταθμούς.

Οι υδροδυναμικές και κυματικές επιχειρησιακές ωριαίες προγνώσεις του ΕΛΚΕΘΕ για την περιοχή SANI είναι πλέον διαθέσιμες

Οι υδροδυναμικές και κυματικές επιχειρησιακές ωριαίες προγνώσεις του ΕΛΚΕΘΕ για την περιοχή της Νότιας Αδριατικής και του Βόρειου Ιονίου (SANI area) μπορούν να προσεγγιστούν μέσω της ακόλουθης opendap διεύθυνσης: http://poseidonlas.ath.hcmr.gr:8080/thredds/catalog/IONIO/catalog.html.
Οι νέες προγνώσεις είναι διαθέσιμες καθημερινά μέχρι τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδας (9:00 ώρα Ιταλίας). Τα αρχεία έχουν ονομαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος MyOcean; η απεικόνιση δεδομένων (όπως παρέχεται από το σύστημα πρόγνωσης AFS) θα είναι σύντομα διαθέσιμη.

Νέες δημοσιεύσεις

Η ομάδα του ΙΟΝΙΟ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει δύο πρόσφατες δημοσιεύσεις:

Σύντομα διαθέσιμα: επόμενα συνέδρια, εργαστήρια, συναντήσεις

- Δεύτερη συνάντηση του MonGOOS Η δεύτερη συνάντηση του MonGOOS (Mediterranean Oceanography Network for the Global Ocean Observing System) θα πραγματοποιηθεί στο Puertos del Estado (Μαδρίτη, Ισπανία), στις 2-3-4 Οκτωβρίου 2013. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης θα είναι σύντομα διαθέσιμη. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του MonGOOS.
- Συνάντηση 2014 για την Επιστήμη της Θάλασσας Στις 23-24 Φεβρουαρίου, οι οργανισμοί ASLO, TOS και AGU θα συγκαλέσουν τη διετή Συνάντηση με θέμα την Επιστήμη της Θάλασσας στη Χονολουλού, Χαβάη. Επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα συμμετέχουν στην ανταλλαγή γνώσεων και θα συζητήσουν θέματα που καλύπτουν το ευρύ φάσμα του κλάδου των θαλάσσιων επιστημών, συμπεριλαμβανομένων της φυσικής, βιολογικής, χημικής και γεωλογικής ωκεανογραφίας, της τεχνολογίας και των διεπιστημονικών θεμάτων. Η Επιστημονική Επιτροπή Σχεδιασμού αναπτύσσει ένα πρόγραμμα που θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων των θαλάσσιων επιστημών. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Προηγούμενες εκδηλώσεις

- GNOO: Τρίτη Εθνική Συνάντηση στο Οριστάνο GNOO-Η Ιταλική Εθνική Ομάδα της Επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας – συναντήθηκε στο Οριστάνο (Σαρδηνία) στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2013 για την τρίτη εθνική συνάντηση της ομάδας. Ο τίτλος της συνάντησης ήταν «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία, τεχνολογίες και καινοτόμες εφαρμογές».
- Το Πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ στη Διεθνή Καινοτομία
Ένα ολοκαίνουργιο άρθρο σχετικά με το Πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ περιλαμβάνεται στο τεύχος του Ιουνίου 2013 της Διεθνούς Καινοτομίας. Το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση του προγράμματος και της γενικής ιδέας των ολοκληρωμένων θαλάσσιων παρατηρητηρίων. Επίσης, παρουσιάζει λεπτομέρειες σχετικά με την επιστημονική προσέγγιση και τον γενικό σχεδιασμό του ΙΟΝΙΟ και των υπηρεσιών του και εκθέτει μία συνέντευξη με τον Paolo Oddo, κύριο ερευνητή και επιστημονικό συντονιστή του προγράμματος. Μπορείτε να κατεβάσετε  το άρθρο σε μορφή pdf μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: IONIO_Brochure_Low_Res.- Πρόγραμμα RITMARE για την αποκατάσταση του Mar Piccolo του Τάραντα Στις 23 Απριλίου, στα πλαίσια του προγράμματος “RITMARE“, που ξεκίνησε από το Ιταλικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας (CNR), πραγματοποιήθηκε στον Τάραντα η διάσκεψη με τίτλο: ” Το πρόγραμμα για την αποκατάσταση του Mar Piccolo του Τάραντα“. Παρουσιάστηκαν λεπτομερώς οι δραστηριότητες του προγράμματος για τις διαφορετικές Επιχειρησιακές Ενότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στον Τάραντα, τοποθεσία εθνικού ενδιαφέροντος, και ειδικότερα στο MarPiccolo. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της πολύτιμης αυτής τοποθεσίας.
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δημιουργία PDF σε εξέλιξη

Newsletter 2

Newsletter of 21/03/2013
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε το ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ. Το ΙΟΝΙΟ (Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία, 2007-2013. Αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρέχει περιβαλλοντικές πληροφορίες και μετεωρολογικές -ωκεανογραφικές μετρήσεις για την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.ionioproject.eu. Εκεί, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος, μαζί με ειδικά τμήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΟΝΙΟ και έχουν σχεδιαστεί για τους τελικούς χρήστες του.

Εξέλιξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος IONIO μετά την πρώτη ετήσια συνάντηση και την πρώτη συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς

Οι εταίροι του προγράμματος ΙΟΝΙΟ συναντήθηκαν πρόσφατα στην Κέρκυρα για να συζητήσουν τις δραστηριότητες και την εξέλιξή του προγράμματος , τόσο σε επιστημονικό όσο και σε επίπεδο διαχείρισης. Αυτή ήταν η πρώτη ετήσια συνάντηση του ΙΟΝΙΟ, με σκοπό να αξιολογηθεί η μέχρι στιγμής πορεία του προγράμματος καθώς και το επιμέρους έργο των εταίρων, προσδιορίζοντας επίσης κοινές στρατηγικές και δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη των διαφορετικών πακέτων εργασίας του προγράμματος. Παράλληλα με την ετήσια συνάντηση, φιλοξενήθηκε επίσης και η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης των εταίρων του ΙΟΝΙΟ με τους ενδιαφερόμενους φορείς οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν προϊόντα του προγράμματος. Η συνάντηση αυτή ήταν ιδιαίτερα σημαντική καθώς υπήρξε ανταλλαγή απόψεων με αρκετούς εκπροσώπους από τους πιθανούς τελικούς χρήστες των προϊόντων και των υπηρεσιών του προγράμματος, οι οποίοι παρείχαν πληροφόρηση για τις απαιτήσεις και προσδοκίες τους σχετικά με την ανάπτυξη σε επιχειρησιακό επίπεδο των συνιστωσών του Συστήματος Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων του προγράμματος.

Ετήσια συνάντηση του προγράμματος ΙΟΝΙΟ

Η πρώτη ετήσια συνάντηση του προγράμματος ΙΟΝΙΟ πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα στις 31 Ιανουαρίου 2013 και την 1η Φεβρουαρίου 2013. Στο όμορφο περιβάλλον του ελληνικού νησιού, οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την αρχική φάση του προγράμματος σε κάθε πακέτο εργασίας. Το ΙΟΝΙΟ έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδέσει τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα σε περιφερειακή κλίμακα σε τοπικό επίπεδο, προσαρμόζοντας την κλίμακα της ανάλυσης ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους σε παράκτιες εφαρμογές στην περιοχή της Νότιας Αδριατικής και του Βόρειου Ιονίου (περιοχή SANI). Το πρόγραμμα θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο παρατηρητήριο και αριθμητικές προγνώσεις για την περιοχή SANI καθώς επίσης και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο στους χρήστες, όπως είναι η διαδικτυακή πύλη (web geo-portal) και τρία τα Συστήματα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS). Το σύστημα παρατήρησης αποτελεί ένα πολύ σημαντικό μέρος του προγράμματος για την παροχή πληροφοριών και δεδομένων. Το σύστημα αυτό βασίζεται στο Πρόγραμμα Πλοίων Ευκαιριακής Παρακολούθησης (συντονίζεται από το ΕΝΕΑ), στο σύστημα παρατήρησης Ferry Box -το οποίο επιτρέπει τη συλλογή διαφορετικών περιβαλλοντικών παραμέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας- καθώς και στο δίκτυο πλωτών σταθμών μέτρησης (buoys) και πλωτήρων τύπου Argo (συντονίζεται από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.). Η οπτικοποίηση των δεδομένων, τα οποία συλλέγονται μέσω αυτών των διαφορετικών εργαλείων, θα πραγματοποιηθεί μέσω του geo-portal του ΙΟΝΙΟ, μια διαδικτυακή υπηρεσία εύκολη στη χρήση, στην οποία οι παρατηρήσεις θα είναι διαθέσιμες για τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών του προγράμματος. Εκτός από τις παρατηρήσεις, τα αριθμητικά μοντέλα είναι το άλλο βασικό συστατικό του ΙΟΝΙΟ. Το τέταρτο πακέτο εργασίας του προγράμματος είναι αφιερωμένο στην ανάπτυξη των αριθμητικών μοντέλων. Κατά τη συνάντηση του προγράμματος, παρουσιάστηκαν ειδικότερα: το SANI-I και το SANI-II, το κυματικό μοντέλο και το παράκτιο μοντέλο για τον κόλπο του Τάραντα καθώς και οι αλληλεπιδράσεις τους με το AFS και το MFS (Adriatic and Mediterranean Forecasting Systems). Μια πολύ καλή παρατήρηση σχετικά με την προ-επιχειρησιακή δοκιμαστική περίοδο αναφέρθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ και αφορά στον συνδυασμό των διαφορετικών μοντέλων ως απαραίτητη προϋπόθεση για την καλύτερη ανάπτυξη των διαφορετικών εφαρμογών και Συστημάτων Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων του προγράμματος. Οι παρατηρήσεις και τα μοντέλα αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των υπηρεσιών που προσφέρονται από το ΙΟΝΙΟ. Τα τρία Συστήματα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων παρουσιάστηκαν στη συνάντηση, με λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία της υλοποίησης της ανάπτυξης τους. Το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) για την ασφαλέστερη πορεία των πλοίων (SRS) έχει σχεδιαστεί για να παρέχει τη βέλτιστη διαδρομή λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς σχετικά με την ασφάλεια που θέτουν οι διεθνείς οργανισμοί, καθώς επίσης και διάφορες περιβαλλοντικές παραμέτρους, όπως το ύψος κύματος, τους ανέμους και τα ρεύματα. Το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) για την Έρευνα και Διάσωση (SAR) βασίζεται στο μοντέλο Leeway, το οποίο συνδέεται με τα αποτελέσματα από τρία μοντέλα, για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τα ρεύματα, τα κύματα, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και τις τροχιές των αντικειμένων στην επιφάνεια της θάλασσας υπό από την επίδραση του ανέμου και των επιφανειακών ρευμάτων. Το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων (DSS) σχετικά με την Χαρτογράφηση των Κινδύνων Ρύπανσης (PHM) επικεντρώνεται στις πληροφορίες σχετικά με τις πετρελαιοκηλίδες που αποτελούν τον πλέον κοινό παράγοντα ρύπανσης. Προς το παρόν, αυτό το Σύστημα Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων βασίζεται στο μοντέλο διασποράς πετρελαιοκηλίδων MEDSLIK ΙΙ. Τα επόμενα βήματα ανάπτυξης της υπηρεσίας αυτής περιλαμβάνουν την συλλογή δεδομένων για τα δρομολόγια των πλοίων στην περιοχή καθώς και στοιχεία για την ποσότητα του πετρελαίου που απορρίπτεται ή μεταφέρεται κατά μήκος επιλεγμένων ακτοπλοϊκών γραμμών. Επίσης, θα περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό προσομοιώσεων σχετικά με την επιπτώσεις από την διαρροή πετρελαίου με βάση τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων καθώς και την παραγωγή χαρτών επικινδυνότητας χρησιμοποιώντας τα θαλάσσια ρεύματα από τα SANI μοντέλα.

Η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με τους Ιταλούς και τους Έλληνες ενδιαφερόμενους φορείς

Στα πλαίσια της ετήσιας συνάντησης του προγράμματος ΙΟΝΙΟ πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνάντηση διαβούλευσης με τους Ιταλούς και τους Έλληνες ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίοι εκπροσωπούσαν δυνητικούς τελικούς χρήστες των υπηρεσιών του ΙΟΝΙΟ τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα. Τα 19 άτομα που συμμετείχαν αντιπροσώπευαν διαφορετικούς φορείς, οι οποίοι συνδέονται στενά με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και των λιμενικών αρχών, περιβαλλοντικοί φορείς, ακτοφυλακή, θαλάσσια πάρκα, ναυτιλιακές εταιρείες, ναυτικοί όμιλοι. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς παρουσίασαν τις δραστηριότητές αλλά και τον τρόπο που θα μπορούσε να ωφεληθεί ο κάθε φορέας από την ανάπτυξη των προϊόντων και των υπηρεσιών του ΙΟΝΙΟ. Στη συνέχεια ακολούθησε μια αναλυτική παρουσίαση των Συστημάτων Υποστήριξης για τη λήψη Αποφάσεων του προγράμματος και μια συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με την εφαρμογή των εν λόγω υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Στους εκπροσώπους των φορέων δόθηκαν επίσης τα ερωτηματολόγια του προγράμματος, προκειμένου να είναι σε θέση να έχουν περισσότερο συγκεκριμένη συνεισφορά για κάθε ένα από τα προϊόντα του ΙΟΝΙΟ και να βοηθήσουν την επιστημονική ομάδα στην καλύτερη προσαρμογή και υλοποίηση των υπηρεσιών, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις τους για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των εργαλείων. Η συνάντηση ήταν μια πρώτη σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία ενός θετικού και εποικοδομητικού διαλόγου, η οποία θα συνεχιστεί και θα βελτιώσει την ποιότητα του προγράμματος.

If you do not want to receive this newsletter CLICK HERE
Δημιουργία PDF σε εξέλιξη

Newsletter 1

Newsletter του 01/11/2012
Σας ευχαριστούμε που διαβάσατε το ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος ΙΟΝΙΟ. Το ΙΟΝΙΟ (Ολοκληρωμένο Θαλάσσιο Παρατηρητήριο Ιονίου) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία, 2007-2013. Αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου παρατηρητηρίου, το οποίο θα παρέχει περιβαλλοντικές πληροφορίες και μετεωρολογικές -ωκεανογραφικές μετρήσεις για την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα ΙΟΝΙΟ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.ionioproject.eu. Εκεί, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος, μαζί με ειδικά τμήματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΙΟΝΙΟ και έχουν σχεδιαστεί για τους τελικούς χρήστες του.

περίληψη

Θαλάσσιες Μεταφορές στη Μεσόγειο, η τέταρτη έκθεση του Mediterranean Lab Group

Η τέταρτη έκδοση του Mediterranean Newsflash του Mediterranean Lab Group, η οποία εστιάζει στον θεματικό πόλο των θαλάσσιων μεταφορών είναι πλέον διαθέσιμη. Το Mediterranean Lab Group, που συντονίζεται από την IP Valencia, είναι μια πλατφόρμα για την θεματική συζήτηση, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την συνεργασία μεταξύ των διάφορων φορέων και συμμετεχόντων σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που ασχολούνται κυρίως με τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου.Το Group δημιουργήθηκε μετά τη δημοσίευση της Λευκής Βίβλου για τις Ευρωπαϊκές μεταφορές και την υιοθέτηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της μελλοντικής πολιτικής συνοχής της ΕΕ, που περικλείουν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες για τις περιφέρειες και τους τοπικούς φορείς, για την ανάπτυξη και τη διαχείριση βιώσιμων πολιτικών και προγραμμάτων για τις μεταφορές. Ο στόχος του Lab Group είναι να αναδείξει τις προτεραιότητες της ΕΕ, να μοιραστεί εμπειρίες και να προσδιορίσει βασικά θέματα πάνω στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθούν στους επόμενους μήνες τα προγράμματα και τα έργα εδαφικής συνεργασίας. Το Lab Group συγκεντρώνει προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής συνεργασίας, έργα και οργανισμούς που ασχολούνται με διάφορα θέματα της Μεσογείου, και μοιράζονται κοινές πτυχές που κυμαίνονται από ζητήματα και θεματικές προκλήσεις μέχρι οργανωτικές, διαχειριστικές και διοικητικές λεπτομέρειες. Τα μέλη του Lab Group αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο Μεσογειακά προγράμματα και έργα συμβαδίζουν με τις προκλήσεις της περιοχής, προσπαθούν να κατανοήσουν τον τρόπο ώστε να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων και πως μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των προγραμμάτων και έργων συνεργασίας στην περιοχή. Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου, το Lab Group εστιάζει στο περιβάλλον, την ασφάλεια στη θάλασσα και τις μεταφορές/προσβασιμότητα. Τα θέματα αυτά είναι η βασική δραστηριότητα των «θεματικών πόλων». Η τέταρτη έκθεση που εκδίδεται από το Lab Group δίνει μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κυπριακή Προεδρία στην ΕΕ εξετάζουν τις θαλάσσιες μεταφορές στην περιοχή της Μεσογείου. Καλύπτει επίσης τη συνεισφορά των προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας στις βιώσιμες μεταφορές και εντοπίζει τις τρέχουσες προκλήσεις, όπως τη συμμετοχή ιδιωτών εταίρων ή τη γραφειοκρατία.

Θαλάσσιες συνθήκες: μετεωρολογικές/θαλάσσιες προγνώσεις για τη Μεσόγειο θάλασσα

Οι " Θαλάσσιες συνθήκες(SeaConditions) " είναι τώρα διαθέσιμες. Είναι το πρώτο προϊόν του έργου ΤΕΣΣΑ, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει μετεωρολογικές και θαλάσσιες προγνώσεις για την περιοχή της Μεσογείου. Ο γενικός στόχος του έργου ΤΕΣΣΑ είναι η βελτίωση και η εδραίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιχειρησιακής Ωκεανογραφίας στη Νότια Ιταλία, καθώς και η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών με τεχνολογικές πλατφόρμες διάδοσης των πληροφοριών.Οι " Θαλάσσιες συνθήκες(SeaConditions) " είναι μια δωρεάν υπηρεσία θαλάσσιων προβλέψεων για τη Μεσόγειο θάλασσα. Βασίζεται σε αριθμητικά μοντέλα σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα καθώς επίσης και με δεδομένα που συλλέγονται στο πεδίο (ευκαιριακά πλοία, σημαδούρες). Η υπηρεσία παρέχει προγνώσεις τριών ημερών σε χρονικά διαστήματα των 6 ωρών. Μέσω της επίσκεψης στην ιστοσελίδα των " Θαλασσίων συνθηκών (SeaConditions) " είναι δυνατή η πρόσβαση τόσο στις θαλάσσιες όσο και στις ατμοσφαιρικές προγνώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για να πάρετε προγνώσεις σε πραγματικό χρόνο, προγνώσεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Θαλασσίων Συνθηκών- Sea Conditions.

Το IONIO θα παρουσιαστεί στους αρμόδιους περιφερειακούς φορείς για τον έλεγχο και τη βελτίωση του

Ο σχεδιασμός και τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος IONIO παρουσιαστούν σύντομα σε μια ομάδα περιφερειακών φορέων από την Ιταλία και την Ελλάδα, οι οποίοι θα γνωρίσουν το γενικό πλαίσιο του προγράμματος και τους συγκεκριμένους στόχους του, παρέχοντας χρήσιμα σχόλια σχετικά με τις υπηρεσίες του και θα καταθέσουν και προτάσεις σχετικά με την πιθανή βελτίωση των προϊόντων του. Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο των ενδιαφερομένων θα απαρτίζεται από αντιπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα των εν λόγω χωρών, όπως είναι οι λιμενικές αρχές, η ακτοφυλακή, οι υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος και οι ναυτιλιακές εταιρείες. Οι παραπάνω φορείς, δεδομένης και της εμπειρίας τους, αναμένεται προσφέρουν βοήθεια στην αποδοτικότερη χρήση των προϊόντων και των υπηρεσιών που θα παρέχονται από το IONIO.

“MyOcean – Ημέρα Επιστήμης “, η δεύτερη συνάντηση της θαλάσσιας κοινότητας

Η 2η συνάντηση στα πλαίσια της "Ημέρας Επιστήμης του MyOcean " θα πραγματοποιηθεί στις 19-21 Νοεμβρίου 2012 στο Geesthacht κοντά στο Αμβούργο στη Γερμανία, στις εγκαταστάσεις της HZG (Helmholtz-Zentrum Geesthacht). Η "MyOcean Ημέρα Επιστήμης " (MSD) καλωσορίζει όλη την επιστημονική κοινότητα που σχετίζεται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης τόσο στον τομέα των θαλάσσιων παρατηρήσεων όσο και στην τομέα των προγνωστικών συστημάτων.Η MSD 2012 θα προσφέρει ένα φόρουμ για συζητήσεις για θέματα επιστημονικά και επιχειρησιακά. Ο στόχος είναι η δημιουργία αποτελεσματικών διασυνδέσεων τόσο μεταξύ των επιστημόνων όσο και η ενίσχυση των δεσμών στην θαλάσσια κοινότητα. Η συζήτηση θα επικεντρωθεί κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με δεδομένα, μοντελοποίηση, αφομοίωση δεδομένων και επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, καθώς και στο ρόλο των χρηστών και σε εφαρμογές μικρότερης κλίμακας. Για περαιτέρω πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το γεγονός, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του “MyOcean” .

Τον Δεκέμβριο 2012 θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ετήσια συνάντηση του προγράμματος IONIO

Η πρώτη ετήσια συνάντηση του προγράμματος IONIO θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο του 2012. Το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) θα φιλοξενήσει τη συνάντηση, θα παρέχει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση και θα μοιράσει τα αποτελέσματα στους εταίρους. Η ENEA θα συμβάλλει στη διαδυκτιακή διανομή των εγγράφων .

Το πρόγραμμα IONIO ξεκινά από το Lecce: Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ΙΟΝΙΟ πραγματοποιήθηκε στο Lecce (24 – 25 Ιανουαρίου, 2012) στην έδρα του CMCC.Καλύτερη διαχείριση για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μια ενημερωμένη βάση δεδομένων για βιώσιμη θαλάσσια μεταφορά, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την ασφάλεια και δρομολόγηση των πλοίων: αυτό είναι το πρόγραμμα IONIO (Integrated marine Observatory -Ολοκληρωμένο θαλάσσιο Παρατηρητήριο του Ιονίου-), μια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εργαλείων για περιβαλλοντικές πληροφορίες σχετικά με την περιοχή της νότιας Αδριατικής και του βόρειου Ιονίου (SANI area) για την υποστήριξη της ασφαλέστερης θαλάσσιας κυκλοφορίας καθώς και για τη μείωση των κινδύνων ρύπανσης. Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία "Ελλάδα-Ιταλία". Το πρόγραμμα IONIO περιλαμβάνει ερευνητές από τρία διαφορετικά ινστιτούτα (CMCC – Ευρω-Μεσογειακό Κέντρο για την Κλιματική Αλλαγή, ENEA Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης και ΕΛΚΕΘΕ – Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών), οι οποίοι θα συνεργάζονται για την ανάπτυξη των αναλύσεων και εργαλείων για τη βελτίωση της ασφάλειας και των βιώσιμων προοπτικών στην περιοχή SANI.
Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε αυτό το ενημερωτικό δελτίο ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Δημιουργία PDF σε εξέλιξη