ΑΡΧΙΚΗ » Συνεργάτες

Συνεργάτες

CMCC

Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο για την κλιματική επιστήμη και πολιτική: ολοκληρωμένη, διεπιστημονική έρευνα αιχμής και για την κατανόηση, τον έλεγχο και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.

ENEA

ΕΝΕΑ είναι το όνομα για την Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης. Οι δραστηριότητες της υπηρεσίας έχουν στόχο την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνολογία προηγμένων υπηρεσιών στους τομείς της ενέργειας – ιδιαίτερα της πυρηνικής.

HCMR

ΕΛΚΕΘΕ (Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών) είναι το Εθνικό Κέντρο της Ελλάδας για όλες τις πτυχές της θαλάσσιας έρευνας, τη φυσική ωκεανογραφία, θαλάσσια γεωλογία, πρόβλεψη κυμάτων, παράκτια γεωμορφολογία, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, θαλάσσια βιολογία, θαλάσσια γενετική και εσωτερικά ύδατα.