ΑΡΧΙΚΗ » άνθρωποι » Daniela Cuna

Daniela Cuna

Υπεύθυνη του προγράμματος για ENEA

Daniela Cuna

Η Daniela είναι ερευνήτρια στην ΕΝΕΑ (Ιταλική Εθνική Υπηρεσία Νέων Τεχνολογιών, Ενέργειας και Βιώσιμης Οικονομικής Ανάπτυξης). Έχει επικεντρωθεί στην μελέτη της επίδρασης των ξένων βιοτικών ενώσεων (DDT, DDE, PCBs) για τα κητώδη, ψάρια, πουλιά και έντομα της Ανταρκτικής. Η έρευνα που διεξάγεται στην ENEA αφορά την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον διαδικασιών για τη μετατροπή λιγνοκυτταρινούχων υλικών, προεπεξεργασμένων με έκρηξη ατμού, σε βιοκαύσιμα και βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με τα χρόνια, απέκτησε εμπειρία στην παραγωγή βιοαιθανόλης από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα. Ειδικότερα, έχει ειδικευθεί στην βελτίωση των διαδικασιών ζύμωσης των μιγμάτων των σακχάρων από καθαρή καλλιέργεια και συν-καλλιέργειες των ζυμών, και οι δύο με ελεύθερα κύτταρα και ακινητοποιημένα κύτταρα σε μεταφορείς (αλγινικό CA και PVA beads-επένδυση από οξικό πολυβινυλοχλωρίδιο-, Silica- βιοφίλμ σε υδρογέλη). Έχει επίσης διεξάγει μελέτες επί της μικροβιακής παρεμπόδισης, λόγω της προ επεξεργασίας υποπροϊόντων (οργανικά οξέα και αλδεΰδες) και αιθανόλης.